1 Indledning

Selskabsstiftelser via ifk-consulting.com leveres af IFK Consulting, Grønbækvej 18, 2650 Hvidovre, CVR-nr. 28 19 79 77 (herefter IFK).
Nærværende forretningsbetingelser finder anvendelse på ethvert køb af selskabsstiftelser via ifk-consulting.com

2 Bestilling af selskab og leveringstid

Bestilling af et selskab foregår ved at du udfylder formularen på ifk-consulting.com. Når formularen er udfyldt og bekræftet af dig, modtager du en
bekræftelsesmail fra IFK. Du får alle selskabsdokumenter til brug for stiftelsen tilsendt på et link klar til underskrift med NemID. Det er vigtigt,
at du går dokumenterne igennem og retter henvendelse til IFK, hvis der er fejl eller der skal foretages ændringer i dokumenterne. Hvis du har valgt
en bestemt dato som stiftelsesdato, er det vigtigt, at selskabsdokumenterne er underskrevet via NemID inden den valgte dato, idet selskabsdokumenterne
ellers ikke kan anvendes til stiftelsen pr. den valgte dato.
Hvidvasklovgivningen indebærer, at de personer, som indgår i stiftelsen af et selskab, skal underskrive en CPR validering. Dette sker ligeledes ved hjælp af NemID.
Såfremt det er nødvendigt at ændre i dokumenterne, efter at disse er sendt til dig, opkræver IFK et gebyr på kr. 200,00 + moms. Dette gælder uanset
hvilken ændring, der er tale om, herunder ændringer hvis du har valgt et selskabsnavn, som allerede anvendes i forvejen, ændringer i stiftelsesdatoen
som følge af at du eller eventuelle andre personer involveret i stiftelsen ikke har nået at underskrive via NemID inden den valgte stiftelsesdato.
Når de relevante personer har underskrevet stiftelsesdokument og vedtægter rettidigt, opretter IFK selskabet hos Erhvervsstyrelsen. Du kan forvente at
modtage CVR-nr. indenfor 1 hverdag (2 hverdage, hvis der er valgt holdingkonstruktion). Når CVR-nr. er modtaget, anses levering for sket.
Leveringstiden på 1 hverdag forudsætter, at alle dokumenter er modtaget rettidigt og CPR validering af gennemført korrekt, jf. ovenfor.
Der tages forbehold for eventuelle forsinkelser som følge af forhold hos Erhvervsstyrelsen, herunder opdatering af IT-systemer, IT-nedbrud eller hvis
Erhvervsstyrelsen vælger at udtage sagen til manuel behandling.

3 Priser

Alle priser på ifk-consulting.com er i danske kroner og eksklusive moms samt eksklusive gebyrer til Erhvervsstyrelsen.
Bemærk at priserne for stiftelsen af et selskab kan variere alt efter, hvilket selskab, du ønsker at stifte, og afhængig af eventuelle tillægsydelser.

4 Fortrydelsesret

Der gælder ingen fortrydelsesret ved stiftelse af et selskab via ifk-consulting.com, da du i forbindelse med køb af et selskab anses for
erhvervsdrivende.
Ved din accept af nærværende handelsbetingelser giver du dit udtrykkelige samtykke til frasigelse af fortrydelsesretten. Du kan således ikke efter et
køb fortryde din bestilling.

5 Ansvar

IFK Consulting påtager sig intet ansvar i forbindelse med stiftelsen af et selskab via ifk-consulting.com. Stiftelsen af et selskab sker alene på
baggrund af de oplysninger du har indtastet i stiftelsesformularen. Du er derfor selv ansvarlig for rigtigheden af disse oplysninger.
Ved modtagelse af dokumenterne påhviler det dig at gennemgå disse dokumenter for eventuelle fejl.
Indholdet på ifk-consulting.com og dialog med IFK udgør ikke juridisk rådgivning, og du er selv ansvarlig for at søge rådgivning om ex. skattemæssige
forhold, ejerforhold m.v. såfremt du ønsker dette.
IFK er ikke ansvarlig for oplysninger på tredjeparts hjemmeside, som findes via link på websitet (ex. links til Erhvervsstyrelsen).
IFK er ligeledes ikke ansvarlig for forsinkelse m.v. som følge af IT-nedbrud eller lignende.

6 Brug af cookies

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer eller device for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i cookies
på ifk-consulting.com, og de kan ikke indeholde virus.

Formål med cookies på ifk-consulting.com:

• Teknisk funktionalitet, så websitet kan huske dine indstillinger.
• Trafikmåling, så IFK ved hvor mange, der besøger ifk-consulting.com og kan dokumentere dette over for annoncører.
• Målretning af annoncering, så IFK kan vise dig de annoncer, IFK tror, er mest relevante og hvor ofte den samme annonce vises.
• Sitet anvender cookies fra en følgende tredjeparter, der har adgang til de pågældende cookies:

Google Analytics

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

7 Behandling af personoplysninger

I forbindelse med stiftelsen af et selskab hos IFK Consulting indtaster du en række personoplysninger om eksempelvis hvem, der skal være stifter og direktør i selskabet. Behandlingen af disse personoplysninger er omfattet af lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

Dataansvarlig og databehandler:

I forbindelse med IFK’ behandling af personoplysninger til brug for stiftelsen af dit selskab, anses du som kunde for dataansvarlig, mens IFK Consulting
er databehandler. Der er i den forbindelse aftalt følgende:

IFK Consulting handler alene efter din instruks. IFK Consulting skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at
personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller
i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.
IFK Consulting skal på din anmodning give dig tilstrækkelige oplysninger til, at du som dataansvarlig kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger er truffet.
Behandling af personoplysninger i forbindelse med stiftelse:
I forbindelse med stiftelsen af et selskab afgiver du en række personoplysninger til brug for registreringen af ejerforhold og ledelse.
Disse oplysninger omfatter navn, adresse, telefonnummer, e-mail og CPR-nummer.
Disse oplysninger skal dels bruges til at IFK kan komme i kontakt med dig med henblik på at gennemføre stiftelsen, og derudover skal CPR-nr. bruges til at registrere ejerforhold og ledelse hos Erhvervsstyrelsen.
Såfremt du i forbindelse med stiftelsen registrerer personoplysninger om andre end dig selv (hvis I eksempelvis er flere ejere), er du ansvarlig for at have indhentet samtykke fra den eller de øvrige personer, som der indtastes oplysninger vedrørende.
IFK indsamler og behandler alene de personoplysninger, du har afgivet i forbindelse med stiftelsen, og som er nødvendige for at kunne stifte et selskab med dertil hørende registrering af ejerforhold og direktion.
Personoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere for at kunne gennemføre stiftelsen. Vores samarbejdspartnere omfatter Erhvervsstyrelsen og den advokat, som varetager vores klientkonti.
Herudover videregiver IFK ikke oplysninger til tredjepart, med mindre du udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger,
uden at du selv har givet os disse oplysninger i forbindelse med registreringen.
Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover
til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en
forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Kontakt vedr. personoplysninger:

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos IFK Consulting, skal du rette henvendelse på info@ifk-consulting.com eller
telefon +45 7199 2981. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få
indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Sikkerhed:

Personoplysninger afgivet til IFK Consulting opbevares på computere og netværk med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter,
og IFK’ sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at personoplysninger håndteres forsvarligt.
IFK kan desværre ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre
uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

Klage til Datatilsynet:

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, telefon 3319 3200.

8 Lovvalg og værneting

Enhver tvist der udspringer af dit køb af en stiftelse via ifk-consulting.com, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret.
- Finansiel Rådgivning
- Regnskab
- Selskabstiftelse

IFK CONSULTING   -  CVR: 28197977  -  BETINGELSER  -  TLF +45 7199 2981  -  GRØNBÆKVEJ 18  - 2650 HVIDOVRE